เขียนโดย asdf | 0 ความคิดเห็น

Indication of health from "Guasa"

            สีของจุดแดงที่ปรากฏ บ่งบอกถึงระดับของพิษที่สะสมอยู่ และยังบอกถึงส่วนของร่างกายที่มีอาการบกพร่องอีกด้วย
สีชมพู หรือแดงเรื่อๆ                                        แสดงว่า        ดี
 แดงเป็นปื้น                                                       แสดงว่า       พิษเริ่มสะสม
 แดงเป็นจ้ำเหมือนไข้เลือดออก                    แสดงว่า       พิษถูกสะสมมานาน
แดงช้ำ                                                                 แสดงว่า       พิษสะสมมาก
ช้ำเป็นสีม่วงดำ                                                 แสดงว่า       พิษมากถึงขั้นมะเร็ง 


สีชมพู หรือแดงเรื่อๆ             แสดงว่า         ดี
 แดงเป็นปื้น             แสดงว่า       พิษเริ่มสะสม


          

 แดงเป็นจ้ำเหมือนไข้เลือดออก            แสดงว่า         พิษถูกสะสมมานาน

แดงช้ำ                       แสดงว่า          พิษสะสมมาก

ช้ำเป็นสีม่วงดำ                  แสดงว่า            พิษมากถึงขั้นมะเร็ง 0 ความคิดเห็น: